In this section you can download programs which they can be very useful helping you in anything....


XP Password Manager
Ky Program sherben per te ndryshuar passwordin e vendosur nga administratori i komjuterit ose per ta fshire ate. 
XP PASSWORD MANAGER.exe XP PASSWORD MANAGER.exe
Size : 0.214 Kb
Type : exe

Typing Master 
Ky program sherben per te mesuar shkrimin e rregullt informatik ne tastiere.Eshte shume praktik,dhe shume shpejt jeni ne gjendje te zoteroni shkrimin e rregullt me kete program. 
TypingMaster.exe TypingMaster.exe
Size : 2.16 Kb
Type : exe

MEGA MP3 Spiltter
Ky program sherben per te prere kenge me nje minutazh te percaktuar nga ju vete dhe me nje kualitet shume te mire mbas prerjes qe ju i beni.
Mega MP3 Splitter.exe Mega MP3 Splitter.exe
Size : 0.53 Kb
Type : exe

Audio Extractor

Ky program sherben per extraktimin(nxjerrjen) e audio-s nga video te ndryshme.P.sh te nje kenge-video etj...
Audio Extractor.exe Audio Extractor.exe
Size : 3.807 Kb
Type : exe

Win RAR
Ky program sherben per extraktimin e file-ve .rar .zip e shume te tjere.
WinRAR.exe WinRAR.exe
Size : 1.15 Kb
Type : exe

Google Hacks
Ky program sherben per te kerkuar programe,muzik,video etj ne google.
Google Hacks.exe Google Hacks.exe
Size : 1.996 Kb
Type : exe

 Lan Shutdown
Ky program sherben per te fikur ose ristartuar kopmuterat nepermjet lan-it,network-ut.
Lan Shutdown.exe Lan Shutdown.exe
Size : 0.996 Kb
Type : exe

Make a Free Website with Yola.